Allt om teknik kalle  

Uppdatera företagets webbplats med modern teknik

En gång i tiden var det fullt möjligt för ett företag att få kunder via internet och en enkel hemsida kodad i html. Denna tid är förbi, idag är konkurrensen på internet betydligt hårdare och det är avsevärt svårare för ett företag att få kunder via sin webbplats. Detta gäller inom alla branscher och oavsett vilken verksamhet som man bedriver på internet. För att ett företag ska nå framgång med sin webbplats krävs att man genomgående använder sig av modern teknik, både vad avser webbplatsens server och dess funktioner.

Anlita en professionell webbyrå

Ska du uppdatera företagets webbplats är det första steget att du anlitar en professionell webbyrå för att utföra arbetet. Det har inte någon betydelse hur kompetent du själv anser dig vara eller hur skicklig personal som finns i företaget – det är inte längre möjligt för ett företag att ha all den kompetens som behövs för att skapa och underhålla en modern webbplats.

Den tekniska utvecklingen går i rasande fart och det dyker ständigt upp nya lösningar som kan vara intressanta att implementera. En modern och kompetent webbyrå följer med i utvecklingen på ett helt annat sätt än vad du själv och din personal har möjlighet att göra. Genom att anlita en webbyrå kan du vara säker på att du löpande får information och tips om olika tekniska framsteg och funktioner som du kan använda dig av.

Uppdatera servermiljön

Något som alltför ofta förbises, när ett företag ska uppdatera sin webbplats, är den server på vilken webbplatsen är publicerad. Servern har en avgörande inverkan på webbplatsens prestanda. Tyvärr är det många företag som, närmast av gammal vana, använder sig av samma webbhotell och även samma webbhotellsabonnemang som man har använt sig av de senaste tio åren.

Webbserverns prestanda är något som är relativt enkelt att åtgärda. Genom en enkel uppgradering av webbhotellsabonnemanget, eller genom ett komplett byte av webbhotell, kan prestandan avsevärt förbättras. En modern och anpassad servermiljö leder till färre avbrott och betydligt snabbare laddningstider, vilket i sin tur leder till en bättre upplevelse för besökarna.

Använd modern teknik för att kommunicera med besökarna

Det är inte längre tillräckligt med ett kontaktformulär för att kommunicera med besökarna på företagets webbplats. Dagens besökare vill ha snabba och konkreta svar och är inte beredda att vänta på ett svar som kommer per e-post om en eller ett par dagar. Då har besökaren redan tröttnat och valt en annan leverantör. Vill du konvertera besökare till betalande kunder måste du betjäna dessa utan i princip några som helst väntetider.

Ett enkelt sätt att betjäna kunderna på är att använda sig av något av de olika chattprogram som idag finns på marknaden. Utvecklingen inom det området går mycket fort och det finns idag mycket prisvärda lösningar där man väver in enklare former av artificiell intelligens för att kunna kommunicera med besökarna på en webbplats. I stället för att du använder dig av personal som besvarar besökarnas frågor kan en stor del av dessa frågor besvaras automatiskt av chattprogrammet. Detta är något som kommer att förbättra besökarnas upplevelse av webbplatsen och därmed göra det enklare för dig att omvandla dessa till betalande kunder.