Allt om teknik kalle  

Ventilation viktigt för både lokaler och teknik

När teknik är ditt yrke vet du hur viktigt det är för exempelvis datorer att de har en väl fungerande fläkt så att de inte blir överhettade. Även om vi människor inte blir överhettade av dålig ventilation är det likväl väldigt viktigt att den fungerar då vår hälsa annars kan påverkas väldigt negativt.

OVK för god ventilation

Ibland är det lätt att fokusera mer på vårt jobb och yrke, än på arbetsmiljön omkring oss. Luft är osynlig, vilket gör att vi lätt tar den för given och även antar att den är ren. Faktum är att inomhusluften tidigare var så dålig på skolor och arbetsplatser, att regeringen år 1991 beslutade att införa så kallad OVK – obligatorisk ventilationskontroll för att få bukt med problemet. Äger du en lokal där ni exempelvis arbetar med datorer och liknande teknik åligger det dig som ägare att regelbundet ta in proffs för att undersöka luftkvaliteten och ventilationen. Att arbeta i dålig luft kan ge huvudvärk, svårigheter att koncentrera dig och andra hälsorelaterade problem, och detsamma gäller dålig belysning. Vi är många som minns lysrörsbelysningen från skoltiden, och hur svårt det var att fokusera på studierna. Numera är belysningen ofta betydligt bättre och mer genomtänkt, och även ventilationen har som sagt setts över.

Vikten av god ventilation för era datorer

Tekniken vi använder kräver också god ventilation, även om det är på ett annorlunda sätt än för oss människor. För datorer handlar det om att batteriet inte ska bli överhettat, och det är lätt att höra när fläkten får jobba för mycket, då den ger ifrån sig ett svirrande ljud som avtar när ventilationen är bättre. För alla som använder laptops är det bra att använda sig av någon form av ställ som gör att datorn kommer upp en bit från bordet. Detta gör att ventilationen blir bättre och fläkten inte behöver jobba lika mycket. Att ta hand om teknikprylarna vi använder är av stor vikt då det bland annat innebär att deras livslängd förlängs och vi slipper köpa nytt så ofta. Idag, när det är extra viktigt att tänka på miljön och klimatavtrycken vår konsumtion orsakar, blir det här tänket extra avgörande. Så för att värna om både din och dina anställdas hälsa, samt tekniken ni använder, behöver ni ha koll på luftkvalitet och ventilation – något proffsen alltid kan hjälpa er med.