Allt om teknik kalle  

Artificiell intelligens – den smarta framtidstekniken

Uttrycket AI står för artifical intelligence, eller som det heter på svenska: artificiell intelligens. Det är mjukvaror som är programmerade för varierande ändamål i samhället med avancerade algoritmer vars uppgift är att simulera den mänskliga hjärnans tänkande. Artificiell intelligens används idag inom många områden i samhället som sjukvården, försvaret, samhällstjänster, företag och myndigheter.

Smarta tjänster med AI och hyrbara kontor

Om man ska starta ett företag, eller redan har etablerat en verksamhet med tjänster eller produkter, kan artificiell intelligens avlasta administrativa funktioner och effektivisera, men man kan även hyra kontor för att slippa köpa en lokal. Det kan i sin tur leda till att man spar mycket pengar som man kan lägga på annat. Det finns många bra tips om hur man integrerar artificiell intelligens inom företaget och det är viktigt att noga välja från början vilken satsning på AI som man vill ha, likväl som vilka kontorslokaler som passar verksamheten. Genom ett noggrant val från början av en satsning på artificiell intelligens, får både kunder och anställda en tydlig bild av lösningar och innovationer. Det kan till exempel handla om en kundtjänst som är öppen på de tider då man annars talar med en fysisk person. En sådan chatt brukar bestå av en programmerad chatbot som med hjälp av artificiell intelligens kan svara på kundfrågor. Ju mer man har programmerat svar och logiskt tänkande, desto fler svar kan kunden få av en chatbot. När det kommer till verksamhetens lokaler kan man hyra professionella kontor i Stockholm i varierande rumsstorlek och lokalisering. Fördelen när man hyr kontor är att det på vissa platser även ingår frukost, samt att man även har möjlighet att själv hyra ut som hyresgäst. Man har fritt val att även kunna få kontoren möblerade.

Hur fungerar artificiell intelligens?

För att förstå hur artificiell intelligens fungerar behöver man läsa på innan och välja ut tjänster eller användningsområden man ska använda programmen till i en verksamhet. Man kan även som privatperson utan ett företag, lära sig mycket om denna unika teknik som revolutionerar dagens moderna samhälle. Artificiell intelligens kan delas upp i kognitiv inlärning, det vill säga maskiner som lär sig vartefter de får information, massiv automatisering där man använder programmen till webbformulär, eller en mänsklig ersättning för människan som humana robotar eller självstyrande maskiner. Det pågår forskning om ifall AI kan ersätta ingenjörer inom en nära framtid, men samtidigt spår man att jobben inte kommer att försvinna då fysiska personer behövs för programmeringen. Inom samhällets strukturer är det ett faktum att AI utmanar juridiken genom att integreras allt mer i samhället. Inom en ny EU-förordning som presenterades enligt förslag 21 april 2021, gav EU-kommissionen ett förslag på en ny lag inom användandet av artificiell intelligens. I förslaget som lades fram ska man av etiska skäl ta hänsyn till en säker vård och hälsa med AI, man ska främja de positiva egenskaperna av AI, samt stärkta restriktioner och regler kring användandet av denna allt mer växande och populära teknik.